Program Walnego Zebrania

Proponowany przez Zarząd Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Klub Żeglarski „Energetyk” w dniu 18.04.2010:

 1. Sprawdzenie wymaganego kworum
 2. Wybór przewodniczącego zebrania
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Wystąpienie Zarządu – odczytanie sprawozdania z działalności za rok 2009
 5. Odczytanie sprawozdań finansowych za rok 2009
 6. Wystąpienie Komisji Rewizyjnej
 7. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego za rok 2009
 8. Głosowanie nad udzieleniem Zarządowi absolutorium za rok 2009
 9. Odczytanie propozycji budżetu na rok 2010
 10. Uchwalenie propozycji budżetu klubu na rok 2010
 11. Ustalenie kalendarium prac bosmańskich
 12. Przedstawienie imprez żeglarskich w roku 2010
 13. Dyskusja nad zakresem prac do wykonania przy szalupie „Batory” potrzebnych do jej zwodowania w bieżącym sezonie
 14. Wolne wnioski

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.