Walne zebranie klubu – 27 marca !

W dniu 27.03.2011 o godzinie 16:00 na przystani w Gosławicach odbędzie się Walne Zebranie Członków KŻ Energetyk.

Ramowy Program Walnego Zebrania:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania
  3. Sprawozdanie z działalności Klubu w roku 2010 w tym sprawozdanie finansowe.
  4. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu
  5. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego
  6. Propozycje działań na rok 2011
  7. Sprawy różne
  8. Zakończenie Walnego Zebrania

Zachęcam wszystkich uprawnionych Członków KŻ Energetyk do aktywnego udziału w zebraniu.

Z poważaniem

Sekretarz Zarządu KŻ Energetyk

Andrzej Siemieniuk

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.