WALNE ZABRANIE CZŁONKÓW KLUBU ŻEGLARSKIEGO „ENERGETYK”

Walne zebranie członków Klubu Żeglarskiego „Energetyk”, odbędzie się
29 marca o godzinie 19:00, na przystani w Gosławicach.

Ramowy Program Walnego Zebrania:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania
  3. Sprawozdanie z działalności Klubu w roku 2011 w tym sprawozdanie finansowe.
  4. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu
  5. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego
  6. Propozycje działań na rok 2012
  7. Sprawy różne
  8. Zakończenie Walnego Zebrania

Serdecznie zapraszamy!

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.