Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Klub Żeglarski „Energetyk”

Zarząd Stowarzyszenia Klub Żeglarski „ Energetyk ” zwołuje  Zwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu w dniu 26 marca godz. 17:00  na przystani w Gosławicach.

W wypadku nie uzyskania niezbędnego minimum obecności Członków Walne Zebranie odbędzie się w terminie drugim tj. 26 marca godz. 17:15 na przystani w Gosławicach przy zastosowaniu formuły zwykłej obecności Członków.

Minimum wynosi 24 osoby.

Zapraszamy!

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.