Regaty Zakończenia Sezonu-zawiadomienie.

1. Termin i miejsce regat

Regaty odbędą się w dniu 12.10.2013 r. na akwenie j. Pątnowskiego w klasach: 470 ,omega sport , omega standard , T1 , T2 , T3 , Open , Optimist  . Warunkiem  dla uruchomienia regat w klasie jest zgłoszenie min. 3 załóg. Szczegóły w instrukcji żeglugi w dniu regat. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany ilości klas w zależności od ilości zgłoszonych zawodników. Regaty zaliczane do GPJK .

2. Organizatorzy regat

Organizatorami regat jest Klub  Żeglarski przy KWB “KONIN”, Koniński Okręgowy Związek Żeglarski

3. Przepisy

3.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi ISAF, PZŻ, instrukcją żeglugi ,  oraz komunikatami Komisji Sędziowskiej.

4. Uczestnictwo w regatach

4.1 W regatach mogą uczestniczyć wszyscy żeglarze.

4.2 Uczestnicy powinni posiadać odpowiednie uprawnienia .

4.3 Zawodnicy startują w regatach na własne ryzyko i odpowiedzialność.

5. Zgłoszenia i wpisowe do regat

5.1 Wpisowe do regat wynosi 20,00 zł od osoby  .

5.2 Zgłoszenia i wpisowe do regat przyjmowane będą  w dniu regat .

6. Program regat

6.1  Przyjęcie zgłoszeń z wpisowym  dnia 12.10.2013  od godz. 9:00 – 09:45

6.2  Rozpoczęcie regat na przystani KŻ Kopalni “KONIN” w dniu 12.10.2013 r. o godz.10.00.

   Odprawa  sterników godz.10:15

6.3          Start do I wyścigu ok. godz. 11:00

6.4                   Start do kolejnych wyścigów   z wody

6.5                    Pomiędzy wyścigami  posiłek dla uczestników  zapewniany przez

organizatorów.

6.6                     Po regatach  ok. godz. 17:30  oficjalne ogłoszenie wyników i rozdanie nagród .

6.7            Nagrody – puchary za zajęcie miejsc od pierwszego do trzeciego w

poszczególnych klasach .

 

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN W PROGRAMIE W ZALEŻNOSCI OD WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH  ORAZ  DECYZJI KOMISJI REGATOWEJ

 

Konin-Pątnów , dnia 01.10. 2013r                                                               Zapraszamy

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.