Walne Zebranie Członków Klubu Żeglarskiego „ Energetyk” w Koninie

Zarząd  Klubu  Żeglarskiego ”Energetyk”  zwołuje
w dniu  11 marca godz.  18:00  w salce konferencyjnej przy restauracji
„Sami Swoi” Konin ul. Hutnicza 1

 

Porządek  obrad :

 1.  Otwarcie  Zebrania
 2. Sprawdzenie  kworum
 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania
 4. Sprawozdanie  Zarządu z działalności w roku 2013 (w tym sprawozdanie finansowe)
 5. Wystąpienie  Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej
 6. Wniosek o przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2013 – głosowanie
 7. Wniosek o udzielenie Absolutorium Zarządowi Klubu za rok 2013 – głosowanie
 8. Plan działalności Klubu w roku 2014
 9. Wnioski
 10. Dyskusja
 11. Głosowanie nad uchwałami  ( zgłoszone  wnioski )
 12. Odczytanie przyjętych  uchwał
 13. Zamkniecie  Zebrania.

Uwaga do dnia 04 marca  : można składać pisemne propozycje dotyczące zmian porządku obrad ( mail :hetke.tomasz@zepak.com.pl )

W przypadku  braku kworum , drugi termin Walnego Zebrania Członków  Klubu Żeglarskiego „ Energetyk „ w Koninie wyznacza się na godz. 18:15  w tym samym miejscu.

W drugim terminie , wszystkie uchwały są przyjmowane zwykłą większością głosów.

Za Zarząd  Klubu Energetyk

Tomasz  Hetke

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.