Walne zebranie

Zarząd Klubu Żeglarskiego Energetyk zaprasza wszystkich swoich członków na Walne Zebranie , które odbędzie się w dniu 23 marca  o godz. 18:00 w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 4 w Koninie ul. Błaszaka 4.

W przypadku braku wymaganej frekwencji , drugi termin Walnego Zebrania wyznacza się  w tym samym dniu na godz. 18:15. W tym przypadku wszystkie decyzje będą podejmowane zwykłą większością głosów.

 

Program Walnego Zebrania :

 1. Otwarcie Walnego Zebrania  –  Komandor Klubu
 2. Sprawdzenie wymaganej liczby członków Klubu biorących udział w Zbraniu
 3. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Klubu w roku 2015
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego
 6. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej  w sprawie działań Zarządu Klubu w roku 2015
 7. Przedstawienie sprawozdania z działania Sądu Koleżeńskiego w roku 2015
 8. Głosowanie nad udzieleniem Absolutorium dla Zarządu Klubu
 9. Wolne wnioski
 10. Przedstawienie planu działań na rok 2016
 11. Zamkniecie Walnego Zebrania

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.