Walne zebranie członków KŻ ENERGETYK

 

PORZĄDEK   OBRAD

 

Zarząd Klubu Żeglarskiego „  Energetyk „  zaprasza wszystkich swoich członków do udziału w Walnym Zgromadzeniu  Członków  Klubu  w dniu 29 marca 2018r. godz. 18:00 w świetlicy  Szkoły podstawowej nr 4 w Koninie ul. Błaszaka 4

Porządek Obrad

 

 

18:00  Rozpoczęcie  WZ przez   Komandora  Klubu – Sprawdzenie listy obecności

Uwaga : w przypadku braku wymaganej liczby członków ( 50% + 1 osoba ), WZ odbędzie się w drugim terminie : godz. 18:30 w miejscu jak wyżej. W drugim terminie limit osób nie obowiązuje a wszystkie uchwały są podejmowane zwykła większością głosów.

 

 

 

1)    Sprawdzenie osób upoważnionych do udziału w WZ

2)    Przyjęcie Porządku Obrad

3)    Wybór przewodniczącego WZ

4)    Sprawozdanie z działalności Klubu w roku 2017

5)    Sprawozdanie finansowe  Klubu za rok 2017

6)    Wystąpienie Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej

7)    Wystąpienie Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego

8)    Głosowanie w sprawie udzielenia Absolutorium dla Zarządu za rok 2017

9)    Sprawy Różne

10)                Zamknięcie WZ

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.