prace zarządu

Walne zebranie

Zarząd Klubu Żeglarskiego „ Energetyk” zaprasza wszystkich swoich członków na Walne Zebranie, które odbędzie się w restauracji „Sami Swoi” ul. Hutnicza 1 dnia 26 marca godz. 15:30.  Program Walnego Zebrania : 1. Sprawdzenie listy obecności 2. W wypadku braku wymaganej liczby członków 50% + 1 osoba, Walne Zebranie odbędzie się w tym samym miejscu o …

Walne zebranie Read More »

Po zebraniu klubu

Kilka najważniejszych punktów z zebrania klubowego: finanse klubu są w stanie dobrym, poprzedni rok skończyliśmy z dodatnim wynikiem finansowym w tym roku klub organizuje 2 imprezy regatowe – regaty „Między Mostami” – memoriał Stanisława Dobrzyńskiego (pierwsza sobota sierpnia) oraz Puchar Prezesa ZE PAK (początek września) planowane klubowe rejsy: 22-26.06 rejs na jezioro Gopło 19-24.07 rejs …

Po zebraniu klubu Read More »

Walne zebranie klubu – 27 marca !

W dniu 27.03.2011 o godzinie 16:00 na przystani w Gosławicach odbędzie się Walne Zebranie Członków KŻ Energetyk. Ramowy Program Walnego Zebrania: Otwarcie Walnego Zebrania Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Sprawozdanie z działalności Klubu w roku 2010 w tym sprawozdanie finansowe. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego Propozycje działań na rok 2011 Sprawy różne …

Walne zebranie klubu – 27 marca ! Read More »

Po zebraniu…

W niedzielę, 18 kwietnia, odbyło się Walne Zebranie KŻ Energetyk. Z 43 członków klubu obecnych było 10. Udzielono absolutorium zarządowi oraz przyjęto plan budżetu na sezon 2010. Dodatkowo podjęto decyzję o zorganizowaniu kursu żeglarskiego na stopień żeglarza jachtowego (w terminie 2-15.08.2010) oraz omówiono kwestie rejsu na Zalewie Szczecińskim, rejsu do Kruszwicy (2-6.06.2010), plan przewiezienia jachtu …

Po zebraniu… Read More »

Program Walnego Zebrania

Proponowany przez Zarząd Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Klub Żeglarski „Energetyk” w dniu 18.04.2010: Sprawdzenie wymaganego kworum Wybór przewodniczącego zebrania Przyjęcie porządku obrad Wystąpienie Zarządu – odczytanie sprawozdania z działalności za rok 2009 Odczytanie sprawozdań finansowych za rok 2009 Wystąpienie Komisji Rewizyjnej Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego za rok 2009 Głosowanie nad udzieleniem Zarządowi …

Program Walnego Zebrania Read More »

WALNE ZEBRANIE

Przypominam, że 18 kwietnia (jest to NIEDZIELA, nie jak wcześniej błędnie podałem sobota) o godzinie 10:00 na przystani w Gosławicach odbędzie się doroczne Walne Zebranie klubu. Obecność obowiązkowa!

Prace bosmańskie / walne zebranie

Z rozpoczęciem wiosny przychodzi pora na prace przy naszym żeglarskim sprzęcie – zatem 10 kwietnia (sobota), o godzinie 10:00 spotykamy się na przystani w Gosławicach na pierwszych robotach bosmańskich. Z kolei 18 kwietnia, w niedzielę, o godzinie 10:00 planowane jest rozpoczęcie walnego, zwyczajnego zebrania klubu (zebranie poświęcone będzie absolutorium dla zarządu, akceptacji budżetu, ogólnej dyskusji). …

Prace bosmańskie / walne zebranie Read More »

Szkółka żeglarska w klasie Optimist! :)

W sezonie 2010 nasz klub planuje otworzyć szkółkę żeglarską dla dzieci (7-13 lat) na łódkach klasy Optimist! Pytania i wstępne zgłoszenia można przesyłać na nowy emailowy adres klubowy: klub <małpka> kzenergetyk.konin.pl (gdzie tekst <małpka> należy zastąpić znakiem @ ) W programie szkółki będzie nauka podstaw żeglarstwa oraz przygotowanie do regat żeglarskich. Zajęcia będą odpłatne – …

Szkółka żeglarska w klasie Optimist! 🙂 Read More »

Plan budżetu 2010

W związku z planowaniem budżetu i wydatków klubu na kolejny sezon prosimy, by przesyłać propozycje inwestycji i wydatków drogą mailową, do Naszego Sekretarza – Andrzeja Siemieniuka na adres:  siemieniuk.andrzej@zepak.com.pl Termin nadsyłania pomysłów – do 5 stycznia, Zarząd będzie obradował 10 stycznia.