KŻ Energetyk | Klub Żeglarski w Koninie

CAT | prace zarządu

mar/15

9

Walne zebranie

Zarząd Klubu Żeglarskiego „ Energetyk” zaprasza wszystkich swoich członków na Walne Zebranie, które odbędzie się w restauracji „Sami Swoi” ul. Hutnicza 1
dnia 26 marca godz. 15:30. 

Program Walnego Zebrania :

1. Sprawdzenie listy obecności

2. W wypadku braku wymaganej liczby członków 50% + 1 osoba, Walne Zebranie odbędzie się w tym samym miejscu o godz. 16:00. W tym wypadku wszystkie uchwały podejmowane będą zwykłą większością głosów.

3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania

4. Sprawozdanie Zarządu za rok 2014

5. Sprawozdanie Finansowe za rok 2014

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2014

7. Glosowanie nad Absolutorium dla Zarządu za rok 2014

8. Sprawy różne

9. Zamkniecie Walnego Zebrania

No tags

Walne Zebranie już za nami. Dla nieobecnych, zarząd KŻ Energetyk, pragnie przedstawić podsumowanie działań w sezonie 2011.

Sprawozdanie z działalności

No tags

mar/11

31

Po zebraniu klubu

Kilka najważniejszych punktów z zebrania klubowego:

 • finanse klubu są w stanie dobrym, poprzedni rok skończyliśmy z dodatnim wynikiem finansowym
 • w tym roku klub organizuje 2 imprezy regatowe – regaty „Między Mostami” – memoriał Stanisława Dobrzyńskiego (pierwsza sobota sierpnia) oraz Puchar Prezesa ZE PAK (początek września)
 • planowane klubowe rejsy:
  • 22-26.06 rejs na jezioro Gopło
  • 19-24.07 rejs do Kopenhagi ze Świnoujścia i z powrotem (2 jachty, jest jeszcze wolne miejsce)
  • 30.07-6.08 rejs na jeziorze Jeziorak
 • w dniach 30.07 – 12.08 jest planowany kurs na żeglarza jachtowego
 • po burzliwej dyskusji zdecydowano o zakupie łodzi regatowej klasy Omega (raczej na rynku wtórnym)
 • zadecydowano o konieczności odnowienia floty jachtów – sprzedaży najstarszych i najrzadziej używanych jednostek
 • od soboty, 2.04, rozpoczynamy prace bosmańskie
 • kolega Andrzej Suplicki zaprasza do współpracy przy projekcie wydania publikacji dokumentującej historię KnOZŻ – zdjęcia, opisy, wycinki prasowe mile widziane!

·

W dniu 27.03.2011 o godzinie 16:00 na przystani w Gosławicach odbędzie się Walne Zebranie Członków KŻ Energetyk.

Ramowy Program Walnego Zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania
 3. Sprawozdanie z działalności Klubu w roku 2010 w tym sprawozdanie finansowe.
 4. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu
 5. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego
 6. Propozycje działań na rok 2011
 7. Sprawy różne
 8. Zakończenie Walnego Zebrania

Zachęcam wszystkich uprawnionych Członków KŻ Energetyk do aktywnego udziału w zebraniu.

Z poważaniem

Sekretarz Zarządu KŻ Energetyk

Andrzej Siemieniuk

·

kwi/10

19

Po zebraniu…

W niedzielę, 18 kwietnia, odbyło się Walne Zebranie KŻ Energetyk. Z 43 członków klubu obecnych było 10. Udzielono absolutorium zarządowi oraz przyjęto plan budżetu na sezon 2010. Dodatkowo podjęto decyzję o zorganizowaniu kursu żeglarskiego na stopień żeglarza jachtowego (w terminie 2-15.08.2010) oraz omówiono kwestie rejsu na Zalewie Szczecińskim, rejsu do Kruszwicy (2-6.06.2010), plan przewiezienia jachtu Nash na jezioro powidzkie i kwestie planowanych w sezonie regat.

kwi/10

16

Program Walnego Zebrania

Proponowany przez Zarząd Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Klub Żeglarski „Energetyk” w dniu 18.04.2010:

 1. Sprawdzenie wymaganego kworum
 2. Wybór przewodniczącego zebrania
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Wystąpienie Zarządu – odczytanie sprawozdania z działalności za rok 2009
 5. Odczytanie sprawozdań finansowych za rok 2009
 6. Wystąpienie Komisji Rewizyjnej
 7. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego za rok 2009
 8. Głosowanie nad udzieleniem Zarządowi absolutorium za rok 2009
 9. Odczytanie propozycji budżetu na rok 2010
 10. Uchwalenie propozycji budżetu klubu na rok 2010
 11. Ustalenie kalendarium prac bosmańskich
 12. Przedstawienie imprez żeglarskich w roku 2010
 13. Dyskusja nad zakresem prac do wykonania przy szalupie „Batory” potrzebnych do jej zwodowania w bieżącym sezonie
 14. Wolne wnioski

kwi/10

14

WALNE ZEBRANIE

Przypominam, że 18 kwietnia (jest to NIEDZIELA, nie jak wcześniej błędnie podałem sobota) o godzinie 10:00 na przystani w Gosławicach odbędzie się doroczne Walne Zebranie klubu.

Obecność obowiązkowa!

Z rozpoczęciem wiosny przychodzi pora na prace przy naszym żeglarskim sprzęcie – zatem 10 kwietnia (sobota), o godzinie 10:00 spotykamy się na przystani w Gosławicach na pierwszych robotach bosmańskich.

Z kolei 18 kwietnia, w niedzielę, o godzinie 10:00 planowane jest rozpoczęcie walnego, zwyczajnego zebrania klubu (zebranie poświęcone będzie absolutorium dla zarządu, akceptacji budżetu, ogólnej dyskusji).

W obu przypadkach – obecność wysoce wskazana!

·

W sezonie 2010 nasz klub planuje otworzyć szkółkę żeglarską dla dzieci (7-13 lat) na łódkach klasy Optimist!

Pytania i wstępne zgłoszenia można przesyłać na nowy emailowy adres klubowy:

klub <małpka> kzenergetyk.konin.pl

(gdzie tekst <małpka> należy zastąpić znakiem @ )

W programie szkółki będzie nauka podstaw żeglarstwa oraz przygotowanie do regat żeglarskich. Zajęcia będą odpłatne – około 100 zł miesięcznie. Wstępnie planowane są zajęcia raz w tygodniu w dniu roboczym (po południu) oraz w co drugi weekend.

Koordynatorem szkółki będzie Jakub Dworniczak – żeglarz jachtowy (od 1998 roku), młodszy instruktor żeglarstwa (od 2009 roku), zawodnik klas Omega oraz OK Dinghy (i innych).

Do grona instruktorów należeć także będą:

 • Kasia Ruszczak – sternik jachtowy (od 2001 roku), młodszy instruktor żeglarstwa (od 2004 roku), zawodniczka klas Optimist, Cadet i Omega;
 • Maciej Moch – żeglarz jachtowy (od 2001 roku), młodszy instruktor żeglarstwa (od 2009 roku), zawodnik klasy Omega.

Bardzo prosimy o wstępne zgłoszenia – od nich zależy ew. zakup niezbędnego sprzętu.

Więcej informacji – wkrótce.

·

gru/09

4

Plan budżetu 2010

W związku z planowaniem budżetu i wydatków klubu na kolejny sezon prosimy, by przesyłać propozycje inwestycji i wydatków drogą mailową, do Naszego Sekretarza – Andrzeja Siemieniuka na adres:  siemieniuk.andrzej@zepak.com.pl

Termin nadsyłania pomysłów – do 5 stycznia, Zarząd będzie obradował 10 stycznia.

No tags

Theme Design by devolux.nh2.me