KŻ Energetyk | Klub Żeglarski w Koninie

TAG | zebranie

mar/16

15

Walne zebranie

Zarząd Klubu Żeglarskiego Energetyk zaprasza wszystkich swoich członków na Walne Zebranie , które odbędzie się w dniu 23 marca  o godz. 18:00 w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 4 w Koninie ul. Błaszaka 4.

W przypadku braku wymaganej frekwencji , drugi termin Walnego Zebrania wyznacza się  w tym samym dniu na godz. 18:15. W tym przypadku wszystkie decyzje będą podejmowane zwykłą większością głosów.

 

Program Walnego Zebrania :

 1. Otwarcie Walnego Zebrania  -  Komandor Klubu
 2. Sprawdzenie wymaganej liczby członków Klubu biorących udział w Zbraniu
 3. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Klubu w roku 2015
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego
 6. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej  w sprawie działań Zarządu Klubu w roku 2015
 7. Przedstawienie sprawozdania z działania Sądu Koleżeńskiego w roku 2015
 8. Głosowanie nad udzieleniem Absolutorium dla Zarządu Klubu
 9. Wolne wnioski
 10. Przedstawienie planu działań na rok 2016
 11. Zamkniecie Walnego Zebrania

mar/11

31

Po zebraniu klubu

Kilka najważniejszych punktów z zebrania klubowego:

 • finanse klubu są w stanie dobrym, poprzedni rok skończyliśmy z dodatnim wynikiem finansowym
 • w tym roku klub organizuje 2 imprezy regatowe – regaty „Między Mostami” – memoriał Stanisława Dobrzyńskiego (pierwsza sobota sierpnia) oraz Puchar Prezesa ZE PAK (początek września)
 • planowane klubowe rejsy:
  • 22-26.06 rejs na jezioro Gopło
  • 19-24.07 rejs do Kopenhagi ze Świnoujścia i z powrotem (2 jachty, jest jeszcze wolne miejsce)
  • 30.07-6.08 rejs na jeziorze Jeziorak
 • w dniach 30.07 – 12.08 jest planowany kurs na żeglarza jachtowego
 • po burzliwej dyskusji zdecydowano o zakupie łodzi regatowej klasy Omega (raczej na rynku wtórnym)
 • zadecydowano o konieczności odnowienia floty jachtów – sprzedaży najstarszych i najrzadziej używanych jednostek
 • od soboty, 2.04, rozpoczynamy prace bosmańskie
 • kolega Andrzej Suplicki zaprasza do współpracy przy projekcie wydania publikacji dokumentującej historię KnOZŻ – zdjęcia, opisy, wycinki prasowe mile widziane!

·

W dniu 27.03.2011 o godzinie 16:00 na przystani w Gosławicach odbędzie się Walne Zebranie Członków KŻ Energetyk.

Ramowy Program Walnego Zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania
 3. Sprawozdanie z działalności Klubu w roku 2010 w tym sprawozdanie finansowe.
 4. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu
 5. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego
 6. Propozycje działań na rok 2011
 7. Sprawy różne
 8. Zakończenie Walnego Zebrania

Zachęcam wszystkich uprawnionych Członków KŻ Energetyk do aktywnego udziału w zebraniu.

Z poważaniem

Sekretarz Zarządu KŻ Energetyk

Andrzej Siemieniuk

·

kwi/10

19

Po zebraniu…

W niedzielę, 18 kwietnia, odbyło się Walne Zebranie KŻ Energetyk. Z 43 członków klubu obecnych było 10. Udzielono absolutorium zarządowi oraz przyjęto plan budżetu na sezon 2010. Dodatkowo podjęto decyzję o zorganizowaniu kursu żeglarskiego na stopień żeglarza jachtowego (w terminie 2-15.08.2010) oraz omówiono kwestie rejsu na Zalewie Szczecińskim, rejsu do Kruszwicy (2-6.06.2010), plan przewiezienia jachtu Nash na jezioro powidzkie i kwestie planowanych w sezonie regat.

kwi/10

16

Program Walnego Zebrania

Proponowany przez Zarząd Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Klub Żeglarski „Energetyk” w dniu 18.04.2010:

 1. Sprawdzenie wymaganego kworum
 2. Wybór przewodniczącego zebrania
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Wystąpienie Zarządu – odczytanie sprawozdania z działalności za rok 2009
 5. Odczytanie sprawozdań finansowych za rok 2009
 6. Wystąpienie Komisji Rewizyjnej
 7. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego za rok 2009
 8. Głosowanie nad udzieleniem Zarządowi absolutorium za rok 2009
 9. Odczytanie propozycji budżetu na rok 2010
 10. Uchwalenie propozycji budżetu klubu na rok 2010
 11. Ustalenie kalendarium prac bosmańskich
 12. Przedstawienie imprez żeglarskich w roku 2010
 13. Dyskusja nad zakresem prac do wykonania przy szalupie „Batory” potrzebnych do jej zwodowania w bieżącym sezonie
 14. Wolne wnioski

kwi/10

14

WALNE ZEBRANIE

Przypominam, że 18 kwietnia (jest to NIEDZIELA, nie jak wcześniej błędnie podałem sobota) o godzinie 10:00 na przystani w Gosławicach odbędzie się doroczne Walne Zebranie klubu.

Obecność obowiązkowa!

Z rozpoczęciem wiosny przychodzi pora na prace przy naszym żeglarskim sprzęcie – zatem 10 kwietnia (sobota), o godzinie 10:00 spotykamy się na przystani w Gosławicach na pierwszych robotach bosmańskich.

Z kolei 18 kwietnia, w niedzielę, o godzinie 10:00 planowane jest rozpoczęcie walnego, zwyczajnego zebrania klubu (zebranie poświęcone będzie absolutorium dla zarządu, akceptacji budżetu, ogólnej dyskusji).

W obu przypadkach – obecność wysoce wskazana!

·

Theme Design by devolux.nh2.me