KŻ Energetyk | Klub Żeglarski w Koninie

TAG | Zebranie walne 2012 kż Enegetyk

Walne zebranie członków Klubu Żeglarskiego „Energetyk”, odbędzie się
29 marca o godzinie 19:00, na przystani w Gosławicach.

Ramowy Program Walnego Zebrania:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania
  3. Sprawozdanie z działalności Klubu w roku 2011 w tym sprawozdanie finansowe.
  4. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu
  5. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego
  6. Propozycje działań na rok 2012
  7. Sprawy różne
  8. Zakończenie Walnego Zebrania

Serdecznie zapraszamy!

Theme Design by devolux.nh2.me