przystań

Walne zebranie klubu – 27 marca !

W dniu 27.03.2011 o godzinie 16:00 na przystani w Gosławicach odbędzie się Walne Zebranie Członków KŻ Energetyk. Ramowy Program Walnego Zebrania: Otwarcie Walnego Zebrania Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Sprawozdanie z działalności Klubu w roku 2010 w tym sprawozdanie finansowe. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego Propozycje działań na rok 2011 Sprawy różne …

Walne zebranie klubu – 27 marca ! Read More »